Search Engine Optimization یا SEO که در فارسی به آن سئو می گویند، مجموعه کارهایی است که روی سایت انجام میشود تا با افزایش رتبه در جستجوگر ها باعث افزایش بازدید سایت شود. بیشترین درصد بازدید کنندگان سایت شما کسانی هستند که با جستجوی کلمات در جستجوگرها به وب سایت شما میرسند. اگر سایتی کم بازدید دارید و میخواهید در بازار اینترنتی از رقبای خود پیش بیفتید، خدمات بهینه سازی و سئو هیرمند راه حل شماست. هیرمند با بهینه سازی محتوای سایت شما موجب افزایش رتبه سایت شما در گوگل و سایر جستجوگر ها میشود. پس از سئو سایت توسط هیرمندوب آمار بازدید سایت شما بالا میرود…

کلمات عمومی سایت -تا ۱ ماه-یک میلیون تومان

معرفی وب سایت به موتورهای جستجوگر-تعیین کلمات کلیدی-تجزیه و تحلیل رقبا و همکاران و جایگاه فعلی آنها در موتورهای جستجوگر-دریافت مطالب مشتری و تبدیل آنها به استاندارای موتورهای جستجوگر-نصب افزونه‌های مورد نیاز و تنظیمات آنها-بهینه سازی قالب سایت-تنظیمات میزبانی وب سایت -بهینه سازی عکس‌های درون سایت -آنالیز بازدیدکنندگان و رفتار آنها هنگام بازدید وب سایت شما -اضافه کردن لینک سایت در سایت های دیگر -ساخت نقشه قابل شناخت سایت برای جستجوگر ها -مشاوره رایگان در خصوص بالا نگه داشتن رتبه سایت -نوع کلمات قابل جستجو -مدت زمان انجام پروژه-

3 کلمه ای ساده -۳ تا ۶ ماه-دو میلیون تومان

معرفی وب سایت به موتورهای جستجوگر-تعیین کلمات کلیدی-تجزیه و تحلیل رقبا و همکاران و جایگاه فعلی آنها در موتورهای جستجوگر-دریافت مطالب مشتری و تبدیل آنها به استاندارای موتورهای جستجوگر-نصب افزونه‌های مورد نیاز و تنظیمات آنها-بهینه سازی قالب سایت-تنظیمات میزبانی وب سایت -بهینه سازی عکس‌های درون سایت -آنالیز بازدیدکنندگان و رفتار آنها هنگام بازدید وب سایت شما -اضافه کردن لینک سایت در سایت های دیگر -ساخت نقشه قابل شناخت سایت برای جستجوگر ها -مشاوره رایگان در خصوص بالا نگه داشتن رتبه سایت -نوع کلمات قابل جستجو -مدت زمان انجام پروژه-گارانتی اضافه کردن ۳ کلمه از ۵ کلمه سفارش داده شده

2کلمه ای ساده ۶ تا ۱۲ ماه-چهار میلیون تومان

معرفی وب سایت به موتورهای جستجوگر-تعیین کلمات کلیدی-تجزیه و تحلیل رقبا و همکاران و جایگاه فعلی آنها در موتورهای جستجوگر-دریافت مطالب مشتری و تبدیل آنها به استاندارای موتورهای جستجوگر-نصب افزونه‌های مورد نیاز و تنظیمات آنها-بهینه سازی قالب سایت-تنظیمات میزبانی وب سایت -بهینه سازی عکس‌های درون سایت -آنالیز بازدیدکنندگان و رفتار آنها هنگام بازدید وب سایت شما -اضافه کردن لینک سایت در سایت های دیگر -ساخت نقشه قابل شناخت سایت برای جستجوگر ها -مشاوره رایگان در خصوص بالا نگه داشتن رتبه سایت -نوع کلمات قابل جستجو -مدت زمان انجام پروژه-گارانتی اضافه کردن ۳ کلمه از ۵ کلمه سفارش داده شده

1 کلمه ای -۱۲ ماه-نه میلیون تومان

معرفی وب سایت به موتورهای جستجوگر-تعیین کلمات کلیدی-تجزیه و تحلیل رقبا و همکاران و جایگاه فعلی آنها در موتورهای جستجوگر-دریافت مطالب مشتری و تبدیل آنها به استاندارای موتورهای جستجوگر-نصب افزونه‌های مورد نیاز و تنظیمات آنها-بهینه سازی قالب سایت-تنظیمات میزبانی وب سایت -بهینه سازی عکس‌های درون سایت -آنالیز بازدیدکنندگان و رفتار آنها هنگام بازدید وب سایت شما -اضافه کردن لینک سایت در سایت های دیگر -ساخت نقشه قابل شناخت سایت برای جستجوگر ها -مشاوره رایگان در خصوص بالا نگه داشتن رتبه سایت -نوع کلمات قابل جستجو -مدت زمان انجام پروژه-گارانتی اضافه کردن ۳ کلمه از ۵ کلمه سفارش داده شده