HTML چیست؟

HTML چیست؟

HTML چیست؟
HTML یک زبان برای توصیف صفحات وب است.

HTML بترتیب سرنام واژگان Hyper Text Markup Language بحساب می آید. (زبان علامت گذاری ابر متن)
HTML یک زبان برنامه نویسی نیست بلکه زبان علامت گذاری است.
یک زبان علامت گذاری مجموعه ای از تگ ها می باشد.
HTML از تگ ها برای توصیف صفحات وب استفاده می کند.
آموزش تگ های HTML Wiki
تگ های HTML، کلید واژه هایی هستند که داخل علامت کوچکتر بزرگتر هستند. مثل <HTML>
تگ های HTML معمولا به صورت جفت می آیند.
تگ اول همان تگ شروع می باشد و تگ دوم نیز همان تگ پایان است.
تگ های شروع و پایان، تگ باز و بسته نیز نامیده می شود.
سند HTML = صفحات وب Wiki
سندهای HTML صفحات وب را توصیف می کنند.
سندهای HTML شامل تگ های HTML (اچ تی ام ال) و متن ساده می باشد.
سندهای HTML صفحات وب نیز نامیده می شود.
هدف یک مرورگر وب (مانند internet explorer یا firefox) این است که سندهای HTML را خوانده و آنها را به صورت صفحات وب نمایش دهد. مرورگر، تگ های HTML را نمایش نمی دهد، اما از تگ های HTML استفاده می کند تا محتوای صفحه را تفسیر کند.